Begeleidingsovereenkomst

Deze overeenkomst ontvang je aan het begin van het traject en wordt door zowel mij als door jou ondertekend.

 • De sessies haptotherapie bieden de mogelijkheid om meer contact te maken met het gevoel en de signalen die het lichaam geeft. Daardoor kan een basisgevoel van veiligheid, evenwicht en zelfvertrouwen ontstaan.
 • De eerste afspraak staat in het teken van kennismaking en informatieoverdracht. Je kunt gaan ervaren of er een klik is tussen ons en je maakt kennis met mijn manier van werken.
 • In de eerste sessies stellen we behandeldoelen vast, stellen we een behandelplan op en maken we verdere afspraken. Na ongeveer zeven sessies vindt er een tussenevaluatie plaats.
 • Tijdens een sessie ga ik met je in gesprek en doen we ervaringsoefeningen, zowel met als (in overleg) zonder aanraking.
 • De sessies duren maximaal 60 minuten.
 • Voor het verloop van het traject is het belangrijk volledige openheid te geven over je medisch dossier. Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie in het medisch dossier zijn voor jouw rekening en verantwoordelijkheid.

Algemene betalingsvoorwaarden

 • De kosten van een sessie, inclusief de eerste oriënterende sessie, bedragen 87,50 euro.
 • Een afspraak die korter dan 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt in rekening gebracht. De afspraaktijd is gereserveerd. Op zo korte termijn is een leeggevallen plek niet meer in te vullen.
 • Facturen dienen binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.
 • Bij niet betalen binnen 14 dagen na factuurdatum ontvang je een betalingsherinnering. Als de factuur niet binnen 30 dagen na de herinnering is voldaan ben ik gerechtigd een incassoregeling te treffen. De kosten daarvan komen voor jouw rekening.
 • Overmacht t.a.v. de betaling aan jouw kant dient met mij besproken te worden.
 • Bij een betalingsachterstand wordt de verdere behandeling opgeschort totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

Vergoedingen

 • Mogelijke vergoeding kun je navragen bij de ziektenkostenverzekeraar. Op de website van mijn beroepsvereniging de-nfg.nl is te vinden welke zorgverzekeraars vergoeden. Ik adviseer dit te checken bij de zorgverzekeraar. Aan het overzicht kun je geen rechten ontlenen.

 Privacy

 • Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om een cliëntendossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidssituatie en gegevens over de begeleiding. Dossiervoering is nodig als geheugensteuntje voor mij en om de voortgang van het proces te bewaken.
 • Het dossier is en blijft het eigendom van de therapeut. Vijftien jaar na afronding van het therapeutische proces wordt het dossier vernietigd.
 • Je hebt het recht om de gegevens die over jou zijn vastgelegd in te zien. Als je vindt dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kun je mij vragen deze te wijzigen.

Klacht

 • Als je het gevoel hebben dat je onzorgvuldig of verkeerd wordt of bent begeleid, dan hoop ik in eerste instantie dat we daar samen uit kunnen komen. Het is ook mogelijk hierbij de vertrouwenspersoon van mijn beroepsvereniging NFG in te schakelen. Als het niet lukt de klacht op te lossen dan kun je een klacht indienen, zie daarvoor https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html
 • Als je van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met je gegevens omgaat, kun je dit ook via de  klachtenregeling kenbaar maken.